Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Abstrakt:
Založení pokusu s citlivou odrůdou Ryzlink rýnský a aplikace vápenatých přípravků a kaolínu. Hodnocení výskytu sluneční spály a napadení hroznů hnilobami. Hodnocení kvality hroznů. Doporučení pro praxi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení