Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení