Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Hamza Messari, PhD.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Mgr. Hamza Messari, PhD.
Abstrakt:
Doplny student

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení