Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
Abstrakt:
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše

K tématu nejsou zadaná žádná omezení