Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Využití laboratorních metod pro odhad věku srnčí zvěře
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude ověřit použitelnost vybraných laboratorních metod pro odhad věku srnčí zvěře.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení