Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Saproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na Moravě
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Abstrakt: Cílem této práce je zjištění výskytu saproxylických brouků v památné lipovo-jírovcové aleji Cinzendorf a zhodnocení zjištěných druhů z pohledu ochrany přírody a faunistiky. Dále pak zhodnocení významu aleje pro saproxylické brouky a návrh jejího managementu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení