Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Výskyt a ekologie pilořitek (Hymenoptera: Siricidae) vázaných na jehličnaté dřeviny ve vybrané oblasti
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem této práce je základní průzkum výskytu pilořitek ve zvoleném území (např. ŠLP Masarykův les Křtiny), a to včetně vyhodnocení ekologických nároků jednotlivých zjištěných druhů. Případní odchycení jedinci pilořitek by byli analyzováni za účelem zjištění výskytu parazitických hlístic a symbiotických hub. Práce by měla být prvním krokem umožňujícím rozvoj spolupráce s několika světovými pracovišti (USA, Španělsko, JAR)na výzkumu pilořitky Sirex noctilio.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení