Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Trendy agrometeorologických extrémů v posledních 50. letech na území ČR
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude zhodnotit trendy ve vybraných agroklimatických extrémech na řadě stanic v rámci České republiky mezi léty 1961-2013. Vybrané indikátory agrometeorologických extrémů budou vyhodnoceny rovněž s pomocí experimentálních dat pocházejícími z databáze odrůdových pokusů ÚKZÚZ. Práce bude zaměřena na různé regiony/výrobní oblasti na základě profesního zaměření diplomanta. Součástí práce bude i analýza významu klimatické variability v kontextu změn ostatních podmínek pro zemědělskou produkci ve vybraném regionu s důrazem na možné projevy měnících se klimatických podmínek. V rámci DP se studenti zaměří na zvládnutí zásad výzkumné práce, použití základních statistických metod, práci s odbornou literaturou a budou zaškoleni v nakládání s datovými zdroji. Samozřejmostí je možnost přímého zapojení studenta do probíhajích výzkumných projektů v této oblasti a přístup k široké databázi a odborným kapacitám. V případě zájmu bude studentům dána možnost podílet se na prezentování výsledků výzkumu na nichž se podílí v rámci národních i mezinárodních konferencí.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia