Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Hodnocení stavu porostů obilnin pomocí kontaktních a bezkontaktních spektrálních měření
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Abstrakt: Závěrečná práce cílená na vyhodnocení metod kontaktních a bezkontaktních pozemních měření spektrálních charakteristik porostů a porovnání s tradičními postupy diagnostiky výživného stavu rostlin. Jednotlivé metody budou následně porovnány z hlediska přesnosti stanovení porostních parametrů a využitelnosti v zemědělské praxi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia