Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zpracování podkladů pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství pomocí geografických informačních systémů
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Závěrečná práce se zaměřením na postupy zpracování výsledků vzorkování půdy do podoby aplikačních map pro variabilní aplikaci hnojiv v precizním zemědělství. Cílem práce je navrhnout a ověřit metody prostorových interpolací z bodových dat výsledků agrochemických analýz půdy a jejich agronomická interpretace v prostředí geografických informačních systémů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia