Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
2
Navrhol: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Abstrakt:
Závěrečná práce se zaměřením na metody mapování variability půdních podmínek v rámci jednotlivých pozemků pro potřeby lokálně cíleného hospodaření na orné půdě. Cílem práce je na vybraném území vyhodnotit využitelnost senzorových metod (geofyzikální měření, dálkový průzkum Země, a další) pro identifikaci heterogenity agrochemických a fyzikálních vlastností půdy a interpretovat výsledky mapování pro diferencované provádění pěstebních zásahů v precizním zemědělství.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia