Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Mapování heterogenity půdních podmínek v precizním zemědělství
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Abstrakt: Závěrečná práce se zaměřením na metody mapování variability půdních podmínek v rámci jednotlivých pozemků pro potřeby lokálně cíleného hospodaření na orné půdě. Cílem práce je na vybraném území vyhodnotit využitelnost senzorových metod (geofyzikální měření, dálkový průzkum Země, a další) pro identifikaci heterogenity agrochemických a fyzikálních vlastností půdy a interpretovat výsledky mapování pro diferencované provádění pěstebních zásahů v precizním zemědělství.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení