Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Možnosti využití faremních informačních systémů pro evidenci hospodaření na zemědělské půdě
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Abstrakt: Závěrečná práce se zaměřením na software aplikace pro vedení agronomicky povinné evidence zemědělských podniků v ČR. Cílem práce je zpracovat přehled dostupných aplikací převážně na českém trhu včetně popisu základních nástrojů a porovnání funkcionality jednotlivých produktů se zohledněním jejich použitelnost v rostlinné produkci.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia