Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Přeshraniční plánování venkovského prostoru v česko-slovenském pomezí
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Abstrakt:
Diplomová práce je členěna do dvou oddílů teoretického a aplikačního charakteru. Teoretická část je zaměřena na problematiku plánování (strategické, krajinné, územní a komunitní plánování) v národním a mezinárodním měřítku. Praktická část je zaměřena na rozbor stávající praxe a praktické uplatnění plánovacích nástrojů ve vybrané lokalitě v česko-slovenském pomezí.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení