Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Josef Los, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 3
Navrhol: Ing. Josef Los, Ph.D.
Abstrakt: Teorie, simulace a modelování chování sypkých a kapalných zemědělských a potravinářských materiálů při různých podmínkách využití pomocí DEM. Simulace vyprazdňování a plnění sil, rovnoměrnost průchodu materiálu vybranými prostory (sušárny, dopravní cesty atp.).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia