Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
State of topic: approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Josef Los, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students: 3
Proposed by: Ing. Josef Los, Ph.D.
Summary: Teorie, simulace a modelování chování sypkých a kapalných zemědělských a potravinářských materiálů při různých podmínkách využití pomocí DEM. Simulace vyprazdňování a plnění sil, rovnoměrnost průchodu materiálu vybranými prostory (sušárny, dopravní cesty atp.).

There are no limitations of the topic