Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Josef Los, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Ing. Josef Los, Ph.D.
Abstrakt: Teorie, simulace a modelování chování sypkých a kapalných zemědělských a potravinářských materiálů při různých podmínkách využití pomocí DEM. Simulace vyprazdňování a plnění sil, rovnoměrnost průchodu materiálu vybranými prostory (sušárny, dopravní cesty atp.).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení