Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Proměny české kulturní krajiny.
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Abstrakt:
V rámci zadaného tématu bude vypracována literární rešerše a provedeno dotazníkové šetření týkající se proměny vybrané kulturní krajiny. Budou vymezena její specifika a následně budou vyhodnoceny výsledky provedeného šetření (metodou SWOT analýzy). Cílem práce bude identifikovat specifika kulturní krajiny vybrané oblasti, jejich srovnání a vyhodnocení z časového hlediska se zaměřením na krajinný ráz. Diplomová práce bude zaměřena jak na otázky fyzicko-geografické, tak na demografické, etnografické, historické a kulturní.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení