Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Josef Los, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 3
Navrhol: Ing. Josef Los, Ph.D.
Dôvod zamietnutia: Nutné upřesnění tématu.
Abstrakt: Simulace a modelování chování sypkých zemědělských a potravinářských materiálů při různých podmínkách využití pomocí DEM. Simulace vyprazdňování a plnění sil, rovnoměrnost průchodu materiálu vybranými prostory (sušárny, dopravní cesty atp.). Spolupráce a validace modelů na pracovištích VUT v Brně.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia