Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv antiparazitik na bezobratlé
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Pastva je jednou z hlavních aktivit údržby lesostepních a stepních ekosystémů. Mezi tyto ekosystémy se často řadí chráněná území, kde je pastva kvůli zachování všech hodnot území, včetně diverzity bezobratlých, cíleně prováděna. Pastevní zvířata jsou pravidelně léčena antiparazitiky. Ta se pak dostávají s trusem do vnějšího prostředí a jsou zdrojem potravy například pro listorohé brouky, na jejichž vývoj byl několikrát prokázán vliv. Předpokládá se, že antiparazitika a jejich rezidua se dostávají také do larev dvoukřídlého hmyzu, který se na výkalech živí a pak se často stává potravou pavouků. To může mít tzv. subletální efekt (nedochází k usmrcení, ale k ovlivnění například sexuálního chování, což může mít na populaci katastrofální dopad) na tuto skupinu predátorů. Student bude v laboratorních podmínkách zkoumat vliv antiparazitik na sexuální a jiné chování slíďáků.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení