Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Interakce predátorů – využití pavouků v biologické ochraně
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Abstrakt: Biologická ochrana je dnes velmi diskutovaným tématem. Hlavním účelem jejího využití je nižší zátěž přírody a krajiny chemickými přípravky na ochranu rostlin a také kvalitnější produkty. Předpokládá se, že potenciál predátorů v biologické ochraně rostlin může být za splnění jistých podmínek skutečně významný. Student se zaměří na získání materiálů pavouků v lesnických ekosystémech a v laboratorních podmínkách ověří vliv pavouků na významné škůdce lesních plodin. Bude se jednat o materiál získaný z lesních školek.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení