Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Final thesis
Topic: Mechanické vlastnosti bubenických paliček
State of topic:
approved
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary:
Práce se zabývá experimentálním zjištěním vybraných fyzikálních vlastností bubenických paliček. Dle zaměření práce bude zjišťována přerážecí práce, pevnost a modul pružnosti v ohybu, dynamický modul pružnosti či tvrdost na hotových výrobcích, polotovarech či materiálu. Výsledkem bude porovnání vlastností mezi výrobky a především použitými materiály.

There are no limitations of the topic