Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu: Mechanické vlastnosti bubenických paliček
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se zabývá experimentálním zjištěním vybraných fyzikálních vlastností bubenických paliček. Dle zaměření práce bude zjišťována přerážecí práce, pevnost a modul pružnosti v ohybu, dynamický modul pružnosti či tvrdost na hotových výrobcích, polotovarech či materiálu. Výsledkem bude porovnání vlastností mezi výrobky a především použitými materiály.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení