Summary of topics offered - Department of Plant Biology (FA)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Využití genetických markerů u obilovin
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Plant Biology - FA
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Summary: Disertační práce bude zaměřena na praktickou aplikaci proteinových a DNA markerů u obilovin (pšenice, tritikale apod.). Genetické markery budou využity pro charakteristiku genetické variability a diverzity, a zejména pro mapování genetické determinace agronomicky významných znaků a vlastností využitelných v agrárním sektoru. V rámci řešení disertační práce se předpokládá spolupráce s tuzemskými, ale i se zahraničními pracovišti (např. ZVÚ Kroměříž, s.r.o.; CVRV Piešťany apod.).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
D-BOT BotanyD-BOT-PAP Plant Anatomy and Physiology in English-- not entered --
D-BOT BotanyD-BOT-APP Plant Anatomy and Physiology-- not entered --