Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Odolnost vybraných odrůd pšenice ozimé k biotickým činitelům
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. Jana Víchová, Ph.D.
Abstrakt: Student se seznámí s laboratorními metodami izolace a determinace patogenů. V porostu pšenice ozimé bude v období červen - červenec sledovat četnost a intenzitu napadení jednotlivými patogeny. Vlastní sledování statisticky vyhodnotí.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení