Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Posouzení možnosti opětovného použití elektrotechnických a elektronických komunálních odpadů v obci
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Část elektrotechnických a elektronických odpadů, které jsou soustřeďovány na sběrných dvorech obcí, je stále ještě použitelných. V bakalářské práci se student/ka zaměří na zhodnocení výčtu a množství takových výrobků. Student/ka rovněž posoudí možnost postupu obce při skutečné realizaci opětovného použití daných výrobků.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení