Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilů
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Abstrakt:
Jednou z možností jak efektivně provést identifikaci a přiřazení neznámého rostlinného materiálu k dané odrůdě je využití molekulárně genetickcých markerů. V případě révy je tento systém nejlépe propracován na základě využití tzv. SSR markerů, kdy 9 takovýchto markerů se zařadilo přímo mezi deskriptory doporučované celosvětovou organizací O.I.V. Cílem práce je na teoretické úrovni zpracovat problematiku identifikace odrůd révy a v praktické části pracovat s údaji v celosvětové databázi SSR profilů EuVitis. Jedním z výstupů pak bude vyhodnocení údajů v této databázi do formy dendrogramu hodnotícího míru podobnosti mezi vybranými odrůdami.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZI Zahradnické inženýrství
B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.