Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Analýza vývoje krajiny vybraného území
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D.
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Applied and Landscape Ecology - FA
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Student si sám zvolí lokalitu, kde zpracuje studii. Téma by mělo být zpracováno formou podrobné analýzy leteckých snímků, historických i současných map a literárních pramenů. Na základě těchto podkladů by měly být vyhodnoceny změny funkcí krajiny i jejího vzhledu (krajinného rázu). Doplňujícím výstupem by měl návrh pozitivních změn studované krajiny inspirovaný historií daného místa.

informaceThere are no limitations of the topic