Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce bude parametrizace a validace vybraného růstového modelu pro růst a vývoj cukrové řepy. Pro zpracování DP budou k dispozici data z polních pokusů. Dílčím cílem bude sepsání literárního přehledu se zaměřením na kalibraci, testování a možné aplikace růstových modelů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia