Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Parametrizace a validace růstového modelu pro cukrovou řepu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce bude parametrizace a validace vybraného růstového modelu pro růst a vývoj cukrové řepy. Pro zpracování DP budou k dispozici data z polních pokusů. Dílčím cílem bude sepsání literárního přehledu se zaměřením na kalibraci, testování a možné aplikace růstových modelů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení