Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Parametrizace a validace růstového modelu pro řepku ozimou
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce bude parametrizace a validace vybraného růstového modelu pro růst a vývoj řepky ozimé. Pro zpracování DP budou k dispozici data z maloparcelkových pokusů. Dílčím cílem bude sepsání literárního přehledu se zaměřením na kalibraci, testování a možné aplikace růstových modelů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení