Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Porostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP Křtiny
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
Abstrakt: Porostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP Křtiny

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení