Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Strukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýza
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
Abstrakt:
Role a přirozená obnova světlomilných dřevin v pěstebním systému lesa neustále plně tvořivého

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení