Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Obnova narušené krajiny
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:2
Navrhl: Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D.
Abstrakt:
Student si sám navrhne území, kde v minulosti došlo (či stále dochází) k významným změnám ve vzhledu a fungování krajiny (vlivem těžby apod.). Toto území pak detailně popíše - původní stav krajiny dle historických pramenů,vývoj a současná situace (detailní terénní průzkum). Následně by pak měl autor uvést více variant možné obnovy této lokality, porovnat je mezi sebou a vyhodnotit, která varianta je dle jeho názoru nejvhodnější.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZS Zemědělská specializace

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.