Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Káva versus biologicky účinné látky
Stav tématu: schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je celkový pohled na kávu z hlediska biologicky aktivních látek. Význam kávy na zdraví člověka. Charakteristika jednotlivých účinných látek a jejich dopad na zdraví člověka. Analýza vybranných skupin antioxidantů: favonoly, flavanaly, izoflavony, anthokyany, fenolové sloučeniny atd. Analýza rizikových složek kávy - imidazoly.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-TP Chemie a technologie potravin
N-TP-JZP Jakost a zdravotní nezávadnost potravin

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.