Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Káva versus biologicky účinné látky
Stav témy:
Vedúci práce: prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav chemie a biochemie - AF
Max. počet študentov:3
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je celkový pohled na kávu z hlediska biologicky aktivních látek. Význam kávy na zdraví člověka. Charakteristika jednotlivých účinných látek a jejich dopad na zdraví člověka. Analýza vybranných skupin antioxidantů: favonoly, flavanaly, izoflavony, anthokyany, fenolové sloučeniny atd. Analýza rizikových složek kávy - imidazoly.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-TP Chemie a technologie potravin
B-TP-TP Technologie potravin

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.