Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt:
Ve spolupráci s představiteli veřejné správy obce Rohatec zhodnotit podmínky cestovního ruchu v obci a navrhnout možnosti jeho dalšího rozvoje. Využít a ověřit při tom koncept Partnerství pro místní rozvoj a další nástroje marketingu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení