Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Stav témy:
schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:
1
Navrhol: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt:
Ve spolupráci s představiteli veřejné správy obce Rohatec zhodnotit podmínky cestovního ruchu v obci a navrhnout možnosti jeho dalšího rozvoje. Využít a ověřit při tom koncept Partnerství pro místní rozvoj a další nástroje marketingu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia