Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Finanční kontrola ve veřejné správě
State of topic: approved (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Law and Social Sciences - FBE
Max. no. of students:2
Proposed by: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Summary:
Hlavním cílem disertační práce bude na základě analýzy finanční kontroly ve veřejné správě v České republice a v komparaci se zahraničím navrhnout opatření a postupy vedoucí ke zlepšení současného stavu veřejné správy v hospodářské oblasti a v rozhodovacích procesech v majetkových věcech.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-EPA Economic policy and administration
D-EPA-F Finance