Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Finanční kontrola ve veřejné správě
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Hlavním cílem disertační práce bude na základě analýzy finanční kontroly ve veřejné správě v České republice a v komparaci se zahraničím navrhnout opatření a postupy vedoucí ke zlepšení současného stavu veřejné správy v hospodářské oblasti a v rozhodovacích procesech v majetkových věcech.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-HPS Hospodářská politika a správa
D-HPS-F Finance