Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Fauna a flora v umění Slovanů,
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Lucie Řehoříková
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Mgr. Lucie Řehoříková
Abstrakt:
Fauna a flora v umění Slovanů,

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení