Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Lucie Řehoříková
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Mgr. Lucie Řehoříková
Abstrakt:
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení