Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Mgr. Lucie Řehoříková
Abstrakt: Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení