Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Stav tématu:
schváleno (Ing. Martin Zach, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Martin Zach, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Abstrakt:
Cíl: Ocenit vícegenerační rodinný dům na venkově pomocí jedné zvolené metody. Zásady pro vypracování: 1.Vypracujte metodiku a cíl řešení bakalářské práce. 2.Seznámení s problematikou oceńování nemovitosti v ČR. 3.Zpracujte oceňování vícegeneračního rodinného domu ve vybrané lokalitě. 4.V závěru bakalářské práce porovnejte oceňování dle jedné zvolené metody vícegeneračního rodinného domu na venkově s vícegeneračním rodinným domem ve městě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví
B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.