Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Zjišťování deformačního pole kmene metodou DIC
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary:
Zjištění deformace kmene při zatížení je základní postup při stanovování bezpečnosti stromu. v současné době jsou používány metody založené na měření pomocí tenzometrů, indukčnostních snímačů a dalších kontaktních metod. Cílem práce je zjistit vzájemný rozdíl deformací měřených konvenčními metodami a bezkontaktní metodou DIC a ověřit tak použitelnost metody DIC, přenos deformace do borky a další potřebné informace. Součástí je model kmene konkrétního stromu a porovnání výsledků metody DIC s numerickým řešením.

There are no limitations of the topic