Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zavádění nového produktu místního cestovního ruchu
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt: Vužití marketingových nástrojů při přípravě nového produktu v konkrétním případě rozvoje mísntího cestovního ruchu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení