Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchu
Stav témy:
schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Abstrakt:
Vužití marketingových nástrojů při přípravě nového produktu v konkrétním případě rozvoje mísntího cestovního ruchu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia