Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Summary: V posledním období dochází k výraznému nárůstu teoretických studií a aplikací, které ve svém principu využívají možnost ovlivnit epigenetický stav studovaných pletiv/rostlin. Jednou z relativně dostupných technologií ovlivňujících epigenom je působení látek s tzv. hypometylačním účinkem. Jejich působením dochází ke změnám v DNA metylaci a tím také ke změnám vlastností sledovaných rostlin jako je zkrácení začátku kveteni, změněná morfologie listu a květu a mnoho dalších, pro zahradnickou praxi zajímavých vlastností. Cílem práce bude posoudit míru účinku dostupných látek s deklarovaným epigenetickým účinkem, a to jak z hlediska morfologických vlastností, tak i z hlediska samotných změn v DNA metylaci. Bude zkoumán vliv těchto látek na vlastnosti rostlin uchovávaných v podmínkách in vitro a při působení na semena, přičemž bude hodnocena také stabilita těchto morfologických změn v dalších generacích. Jako modelové organizmy budou sloužit ovocné druhy (podmínky in vitro) a vybrané okrasné druhy anebo zeleniny (působení látek s hypometylačním účinkem na semena).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-HE Horticultural Engineering