Přehled vypsaných témat - Zahradnická fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Abstrakt:
V posledním období dochází k výraznému nárůstu teoretických studií a aplikací, které ve svém principu využívají možnost ovlivnit epigenetický stav studovaných pletiv/rostlin. Jednou z relativně dostupných technologií ovlivňujících epigenom je působení látek s tzv. hypometylačním účinkem. Jejich působením dochází ke změnám v DNA metylaci a tím také ke změnám vlastností sledovaných rostlin jako je zkrácení začátku kveteni, změněná morfologie listu a květu a mnoho dalších, pro zahradnickou praxi zajímavých vlastností. Cílem práce bude posoudit míru účinku dostupných látek s deklarovaným epigenetickým účinkem, a to jak z hlediska morfologických vlastností, tak i z hlediska samotných změn v DNA metylaci. Bude zkoumán vliv těchto látek na vlastnosti rostlin uchovávaných v podmínkách in vitro a při působení na semena, přičemž bude hodnocena také stabilita těchto morfologických změn v dalších generacích. Jako modelové organizmy budou sloužit ovocné druhy (podmínky in vitro) a vybrané okrasné druhy anebo zeleniny (působení látek s hypometylačním účinkem na semena).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZI Zahradnické inženýrství