Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Metody využívající senzory jsou v dnešní době stále více oblíbené a těší se velkému rozvoji. Svými možnostmi aktivně zasahují do širokého průmyslového odvětví, jednou z efektivních možností je jejich využití ve vinařské praxi. Elektrochemické metody pro stanovení látek ve víně se dnes stále více dostávají do popředí zájmu, avšak tyto metody nejsou prozatím dostatečně prozkoumány. Jejich potenciál spočívá především v jednoduchosti konstrukce měřícího systému, velmi dobré senzitivitě a selektivitě, přičemž mají nízké pořizovací náklady. Postgraduální student se během studia seznámí s problematikou elektrochemických metod pro stanovení vybraných látek ve vinařství. Výstupem bude navržení vhodného senzoru možného využít v běžné vinařské praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-HE Horticultural Engineering